Category: CNTT

Chia sẻ giáo trình CCNA - Ebook Hacking và Giáo trình mạng máy tính

Chia sẻ giáo trình CCNA - Ebook Hacking và Giáo trình mạng...

Here is a collection of best hacking books 2019 in PDF Format. Free Download Latest...

Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z

Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z

Bạn muốn truy vấn thông tin nhanh hơn? Bạn muốn dùng lệnh để có thể biết được hiện...

icon bg
TRỌN BỘ Module CEH  v8 bài lab hacking

TRỌN BỘ Module CEH v8 bài lab hacking

CEH là từ viết tắt của Certified Ethical Hacker, là một trong những chứng chỉ công...

[PDF] Tài liệu tiếng việt sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm

[PDF] Tài liệu tiếng việt sử dụng OllyDBG dùng để crack...

Là file chạy của phần mềm đã bị bẻ khóa sẵn, ta phải ghi đè nó lên file .exe gốc...

Chia sẻ kho tài nguyên Python (Hacking, lập trình nhúng, web....)

Chia sẻ kho tài nguyên Python (Hacking, lập trình nhúng,...

Chia sẻ tài liệu về Python, trọn bộ tài liệu về Python. Tài liệu python hacking,...

Ebook Clean Code

Ebook Clean Code

ma sach, clean code, code clean

Ebook Kali Linux

Ebook Kali Linux

Download the new Kali Linux Revealed book for FREE and prepare for your KLCP certification!...

Ebook Web Hacking 101 How to Make Money Hacking Ethically

Ebook Web Hacking 101 How to Make Money Hacking Ethically

Ebook Web Hacking 101 How to Make Money Hacking Ethically