Category: Học HTML căn bản

Bài 6 : Chia bố cục Website với HTML + CSS

Bài 6 : Chia bố cục Website với HTML + CSS

Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách định dạng khối bằng thẻ div với CSS. Thẻ div...

Bài 5  Thẻ liên kết HTML (Tag a)

Bài 5 Thẻ liên kết HTML (Tag a)

Tag a xác định một siêu liên kết (hyperlink), link từ trang này tới trang khác,...

Bài 3: Đặt tên tập tin, thẻ và phần tử HTML

Bài 3: Đặt tên tập tin, thẻ và phần tử HTML

Học HTML cơ bản và nâng cao - Học HTML cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản...

Bài 2 Các thẻ HTML cơ bản (HTML Tag)

Bài 2 Các thẻ HTML cơ bản (HTML Tag)

Các thẻ HTML cơ bản - Học HTML cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản và dễ hiểu...

Bài 1: Giới thiệu về HTML

Bài 1: Giới thiệu về HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (html) chỉ rõ một trang Web sẽ được hiển thị như...