Khóa học Angular JS Complete

Khóa học Angular JS Complete
Khóa học Angular JS Complete

Khóa học Angular JS Complete 

 

What you'll learn

  • Learn to develop web apps using Angular JS
  • Learn Web Application Development with Flask and Angular JS

  • Learn Protractor & Jasmine

  • Learn Angular 5 and Angular 2

Link mua : Udemy

Link tải miễn phí

+ Quảng cáo (Google Ads)
(Các bạn có thể dành chút thời gian, bấm quảng cáo trong website. Ủng hộ chút kinh phí duy trì website nhé:)