Khóa học hacking : Complete Hacking Tools in Kali Linux

Khóa học hacking : Complete Hacking Tools in Kali Linux
Complete Hacking Tools in Kali Linux

Complete Hacking Tools in Kali Linux

 

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được?

  • Thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đến nâng cao trong Kali Linux
  • Định cấu hình dịch vụ và biến Kali Linux của bạn thành máy chủ
  • Hoàn thành các nhiệm vụ hack CEH từ Kali Linux
  • Hack mạng và bảo mật
  • Hack và bảo mật
  • Hiểu cách các lệnh Linux có thể được sử dụng bởi tin tặc
  • Nhiều hơn nữa

- Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ tin tưởng chúng tôi và đồng ý với thỏa thuận

+ Quảng cáo (Google Ads)
(Các bạn có thể dành chút thời gian, bấm quảng cáo trong website. Ủng hộ chút kinh phí duy trì website nhé:)