Tạo form đăng nhập PHP + HTML

Tạo form đăng nhập PHP + HTML
Tạo form đăng ký, đăng nhập PHP

Ta sẽ tạo form đăng nhập login.php, đặt trong folder my_website

form đặng nhập

bao gồm :

  • ô input username : tài khoản mà người dùng đã đăng ký
  • ô input password : mật khẩu người dùng đã đăng ký

 

Gõ xong, các bạn vào đường dẫn

http://localhost/my_website/login.php

bạn sẽ thấy form như sau

form đăng nhập

2. Xử lý thông tin đăng nhập

Đây là giai đoạn chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra người dùng đã nhập đủ thông tin vào form đăng nhập hay chưa, nếu chưa hiện ra thông báo bắt buộc họ phải nhập đầy đủ thông tin, sau đó tiếp tục kiểm tra thông tin người dùng với dữ liệu họ đã đăng ký trong database xem đã trùng khớp hay chưa? nếu chưa thì tiếp tục hiện thống báo phản hồi, ngược lại tiến hành lưu thông tin đăng nhập vào session để xử lý

Lưu ý : muốn sử dụng session để lưu thông tin , thì bạn  phải khởi tạo session bằng function session_start() và thì tốt nhất nên đặt function session_start() đầu trang

<?php

session_start();

?>

Tiếp theo ta sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập và lưu vào lại session như code đầy đủ dưới đây

 

 

3. Xử lý sau hậu đăng nhập

Ở phần 2, sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ chuyển hướng trang web tới trang index.php. Vì thế chúng ta tiếp tục tạo trang index.php (đặt trong thư mục my_website) để xử lý thông tin, gọi nôm na là xử lý hậu đăng nhập.

Trong file index.php gõ theo như đoạn code dưới đây:

http://localhost/my_website/index.php

, thì sẽ bị chuyển hướng ra lại trang đăng nhập, ngược lại thì ta sẽ xuất ra dòng chữ

"Chúc mừng bạn có username là 'tên đăng nhập được lưu trong session' đã đăng nhập thành công !"

Kết thúc bài viết, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu thấy bài viết hay thì đừng quên ấn nút  share bên dưới để mọi người cùng nhau học nhé.