HỌC PHP CĂN BẢN

HỌC PHP CĂN BẢN
KHÓA HỌC PHP CĂN BẢN

KHÓA HỌC PHP CĂN BẢN 

Dowload

Học PHP cơ bản và nâng cao,tự học lập trình PHP cơ bản

PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools". Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

Loạt bài hướng dẫn Học PHP cơ bản ,tự học lập trình PHP cơ bản hay nhất của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint