Bài 01 : Javascript là gì?

 Bài 01 : Javascript là gì?
Javascript là gì?

-Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng( programmer) tự định nghĩa, ngày nay javascript được sử dụng rất phổ biến(99% các website hiện nay) và đương nhiên là với độ phổ biến như thế thì hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.

- Javascript hỗ trợ được đa nền tảng, các bạn cũng có thể xây dựng những web game hay thậm chí là app mobile.

-Hiện nay với sự hỗ trợ của nhiều ông lớn như: google,facebook,... thì javascript đã mạnh lại càng thêm mạnh.

  • Angular Js 1-2
  • Reactjs
  • Jquery
  • Nodejs
  • Vuejs
  • Knockoutjs
  • .....

 

Sử dụng Javascript trực tiếp trên file HTML

-Để có thể viết được HTML trên file HTML thì bắt buộc các bạn cần phải khai báo bắt buộc theo cú pháp:

-Và đoạn script này có thể đặt ở bất cứ đâu trong file HTML.

Import javascript từ một file bên ngoài

-Cúng giống như css javascript cũng có thể import từ một file bên ngoài vào được và bắt buộc file đó phải có phần mở rộng .js theo cú pháp:

 

Viết javascript trong thẻ HTML

-Cách này cũng khá phổ biến khi bạn muốn gọi một hàm hay thực thi một đoạn code javascript ngắn.

Cú pháp:

<button type="button" onclick="code">Ấn vào rồi biết</button>

-Trong đó: code là nơi chứa codejavascript.

VD:

 

Kết quả : 

Chúc bạn học tốt.