KHÓA HỌC LẬP TRÌNH THEME WORDPRESS

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH THEME WORDPRESS
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH THEME WORDPRESS

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH THEME WORDPRESS

Mục tiêu của serie

Trong serie Lập trình theme WordPress 2019 này, mình có mục tiêu là phải mô tả được hết các thuật ngữ, lý thuyết và quan trọng nhất là kỹ năng tự lập trình một theme WordPress, dù nó chỉ là đơn giản nhưng chính vì cái đơn giản này sẽ là nền tảng quan trọng nhất nếu bạn muốn làm các theme phức tạp hơn.

Thông qua việc triển khai và thiết kế cấu trúc thư mục, bạn sẽ hiểu được một cấu trúc theme là thế nào và các template của một theme. Từ đó bạn sẽ dễ dàng hiểu các theme khác và có thể tùy biến theo cấu trúc của mình.

Tải phần 1 

Tải phần 2