Một số JavaScript hay trong việc xây dựng website

Một số JavaScript hay trong việc xây dựng website
Một số JavaScript hay trong việc xây dựng website

Một số tài liệu JavaScript trong  hayviệc xây dựng website

Để đi sâu và từng vấn đề các bạn có thể có một cái nhìn tổng quan như sau:

  • HTML cung cấp cấu trúc cơ bản của các trang web, được cải tiến và sửa đổi bởi các công nghệ khác như CSS và JavaScript.
  • CSS được sử dụng để kiểm soát trình bày, định dạng và bố cục .
  • JavaScript được sử dụng để kiểm soát hành vi của các yếu tố khác nhau.

Dù mục đích của bạn là gì đi nữa thì hãy đọc những bộ Ebook này, đảm bảo không làm bạn thất vọng khi “kết hôn” cùng Javascript. Đây là những ebook hay mà mình thấy mọi người nếu muốn tìm hiểu về Javascript nên đọc qua ít nhất đôi ba lần.

1/ JavaScript: The Good Parts

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình vừa có phần tốt lẫn xấu, nhưng JavaScript có nhiều điểm lợi hơn hại, đã được phát triển và phát hành một cách nhanh chóng trước khi nó có thể hoàn thiện. Cuốn sách này giúp bạn nhận thấy và loại bỏ các hạn chế của JavaScript, ngoài ra còn dễ đọc và bạn có thể sử dụng kiến thức trong đây vào những tình huống thực giúp phần mềm của bạn được mở rộng và hiệu quả hơn.

Link Xem

2/ JavaScript Patterns

Cách tiếp cận tốt nhất để phát triển ứng dụng bằng JavaScript là gì? Cuốn sách này giúp bạn trả lời câu hỏi đó với nhiều pattern JavaScript và các phương pháp luyện tập hay nhất. Nếu bạn là một lập trình viên có kinh nghiệm đang tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tượng, chức năng, kế thừa và các loại ngôn ngữ cụ thể khác, thì các abstraction và template trong hướng dẫn này là lựa chọn lý tưởng, cho dù bạn đang viết code client-side, server-side hay desktop application bằng JavaScript.

Download tại: http://slimshare.com/file/5b3f23eaae2aeb749173f3ce

3/ JavaScript: The Definitive Guide

Ấn bản này hoàn toàn được sửa đổi và mở rộng những kiến thức về JavaScript được sử dụng trong các ứng dụng Web 2.0 ngày nay. Cuốn sách này vừa là một tài liệu hướng dẫn cùng các ví dụ vừa là tài liệu tham khảo khi bạn gặp những vấn đề khó khăn, bên cạnh đó có các tip mà bạn cần biết để tận dụng tối đa JavaScript.

Download tại: http://slimshare.com/file/5b3f25afae2aeb69d216442d

4/ Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming

Download tại: http://slimshare.com/file/5b3f1e86ae2aeb0dd23ea4bf

5/ Secrets of the JavaScript Ninja

Secrets of the JavaScript Ninja sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa rõ ràng từng khái niệm và các kỹ thuật cốt lõi. Ấn bản này cho bạn thấy làm thế nào để nắm vững các khái niệm chính của JavaScript như chức năng, closure, đối tượng, prototype và promise. Nó bao gồm các API như DOM, event và timer. Bạn sẽ khám phá ra các kỹ thuật tốt nhất như kiểm tra và phát triển trình duyệt chéo, tất cả đều đến từ quan điểm của các lập trình viên JavaScript chuyên nghiệp.

Download tại: http://slimshare.com/file/5b3f2a18ae2aeb12317fc690