Chia sẻ kho tài nguyên Python (Hacking, lập trình nhúng, web....)

Chia sẻ kho tài nguyên Python (Hacking, lập trình nhúng, web....)
Tài liệu học Python (Hacking, lập trình nhúng, web....)

Chia sẻ kho tài nguyên Python.

 

Bao gồm tài liệu và video :

 • Learn Python 3 from scratch to become a developer in demand
 • python-100-handson
 • python-and-python-django-for-beginners-2-course-package
 • python-beyond-the-basics-object-oriented-programming
 • python-for-beginners
 • python-for-offensive-security-practical-course
 • python-for-software-testers
 • pythongui
 • python-programming-for-beginners (5 Part)
 • python-programming-projects
 • Udacity - Developing Scalable App in Python
 • Udemy - Complete Python Bootcamp HD

Khóa học Python cho người mới bắt đầu :   GoogleDrive

Link Download : Download Drive Free   và DOWNLOAD

+ Quảng cáo GoogleAds
(Các bạn có thể dành chút thời gian, bấm quảng cáo trong website. Ủng hộ chút kinh phí duy trì website nhé:)

Chúc bạn học tốt !!