Tổng hợp Source Code PHP File Manager quản lý file hosting

Tổng hợp Source Code PHP File Manager quản lý file hosting
Tổng hợp Source Code PHP File Manager quản lý file hosting

Tổng hợp Source Code PHP File Manager quản lý file hosting

 

1. Lpanel 2.4fix

 • Tác giả: Tmc9x
 • Github: https://github.com/xtmc9x/lpanel
 • Phiên bản: Lpanel 2.4fix
 • Giới thiệu: Lpanel là code quản lý file trên host chạy phàn mềm php. Cốt lõi của nó là dựa trên Gmanager của Gemorroj .
 • Đánh giá: Hiệu năng tốt đễ dùng nhưng không thường xuyên được cập nhập.

2. Manager 1.15

 • Tác giả: Izerocs
 • Github: https://github.com/ladyga14/manager
 • Phiên bản: 1.15.24
 • Giới thiệu: Source quản lý tệp được code trên nền tảng php thuần rất đễ sử dụng.
 • Đánh giá: Phiên bản cũ lỗi thời thường hay gặp lỗi. Chức năng quản lý CSDL bị vô hiệu trên PHP7 do sử dụng thư viện mysql không còn được hỗ trợ.

3. Distro Manager

 • Tác giả: Izerocs
 • Github: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager
 • Phiên bản: 3.5
 • Giới thiệu: Bản nâng cấp Manager 1.15 . Manager File với các chức năng tạo mới file, thư mục, xem sửa xóa, di chuyển, sao chép. Chức năng Multi Choice cho phép chọn nhiều file để xóa, di chuyển, sao chép. Có thể thay đổi hình nền đen, trắng,….
 • Đánh giá: Vẫn đang được phát triển với nhiều chức năng hơn nữa.

4. Tiny PHP File Manager

 • Tác giả: prasathmani / alexantr
 • Github: https://github.com/prasathmani/tinyfilemanager
 • Phiên bản cũ: https://github.com/alexantr/filemanager
 • Giới thiệu: Code FileManager với đầy đủ chức năng quản lý file đơn giản.
 • Đánh giá: Code nhỏ gọn một file duy nhất rất đơn giản.

File manager tuy mang lại tiện ích quản lý tệp nhanh gọn nhưng hãy cẩn trọng với các sự cố bảo mật mà các hacker có thể sẽ khai thác trên trang của bạn.

Thân!