Source Code website bán hàng Shop Laptop

Source Code website bán hàng  Shop Laptop
Source Code website bán hàng Shop Laptop

Code website bán hàng  Shop Laptop

Download

Download đồ án web php – Shop bán hàng điện tử miễn phí, chia sẻ web quản lý và bán sách được viết bằng PHP, code khá hay để bạn tham khảo và học hỏi.

Hình ảnh demo

 

Like Fanpage :Fanpage để nhận thêm nhiều source code miễn phí hơn nữa.

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt Xampp
  • PHP >= 5.1
  • Cấu hình file .env
  • Thư mục chứa db : /database 

Chúc bạn thành công!!