Bài 5 Thẻ liên kết HTML (Tag a)

Bài 5  Thẻ liên kết HTML (Tag a)
Tag a in HTML

Tag <a> xác định một siêu liên kết (hyperlink). 
Được dùng để:

  • Link từ trang này tới trang khác.
  • Link anchor (link neo) từ vị trí này tới vị trí khác.
  • Link để mở (hay download) một file nào đó (file word, excel, pdf, image, ...), mở một cửa sổ window hay một object nào đó,...

Cấu trúc

<a href="#">Đây là link</a>

Ví dụ: Liên kết tới trang khác

Html viết:

<p><a href="index.php">Liên kết tới trang khác</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Liên kết tới trang khác

Ví dụ: Liên kết mail

Html viết:

<p>Email: <a href="mailto:support@ithomnay.com">support@ithomnay.com</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Email: support@ithomnay.com

Khi click vào sẽ xuất hiện một hộp thư gửi mail.

Ví dụ: Link từ vị trí này tới vị trí khác

Html viết:

<p><a href="#content">Liên kết tới id content</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Liên kết tới id content

Ví dụ: Link để mở file word (tương tự cho những định dạng khác)

Html viết:

<p><a href="doc/ex.doc">Mở file ex.doc trong thư mục "doc"</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Mở file ex.doc trong thư mục "doc"

Ví dụ: Liên kết mở ra cửa sổ khác

Html viết:

<p><a href="index.php" target="_blank">Liên kết mở ra cửa sổ khác</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Liên kết mở ra cửa sổ khác

Trình duyệt hỗ trợ

Internet Explorer 6 Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

Tag <a> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <a thuoctinh="giatri"></a>

Thuộc tính tùy chọn

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Link liên quan : 

+ Quảng cáo (Google ads)
(Các bạn có thể dành chút thời gian, bấm quảng cáo trong website. Ủng hộ chút kinh phí duy trì website nhé: