Khóa học Khám phá thế giới Hacker

Khóa học Khám phá thế giới Hacker
khóa học Khám phá thế giới Hacker

Chia sẻ khóa học Khám phá thế giới Hacker


Đối tượng mục tiêu :

  • Học sinh (15 tuổi trở lên), sinh viên, người đi làm yêu thích công nghệ thông tin

  • Lĩnh vực: công nghệ thông tin

  • Trình độ: người có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

Lợi ích từ khóa học :

  • Kiến thức học được: Hacker là ai; họ tốt hay xấu; cách suy nghĩ của Hacker; những kỹ thuật, những công cụ mà hacker thường sử dụng; tại sao hacker có thể ẩn mình trên mạng khiến rất khó để truy tìm. Thế giới ngầm trên mạng deep web là gì; thế giới này tốt hay xấu; có những thứ gì bên trong đó; việc mua bán trao đổi trong deep web bằng Bitcoin như thế nào? Làm sao để có Bitcoin, thanh toán như thế nào?

  • Áp dụng công việc cá nhân: Có kỹ năng bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân, thông tin của tổ chức... trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

  • Lợi ích về lâu dài: Có thể dẫn đến yêu thích nghề làm an toàn thông tin (Hacker mũ trắng) hiện đang được Nhà nước khuyến khích tuyển dụng và đào tạo; luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin của tổ chức... trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Yêu cầu của khóa học :

  • Máy tính, cấu hình 4GB RAM trở lên.

  • Phần mềm: VMWare workstation 10 trở lên

  • Máy tính có kết nối internet ổn định

Link DownLoad :

Nguồn : LinuxTeam